BUDVA FLOOR HOUSE

Žrtava Fašizma (Rozino), Budva 85310, Crna Gora
Telefon: +382 69 185 518