Iz ponude izdvajamo:

  • Plastificirane profilisane krovne i fasadne limove u raznim bojama
  • Lim u obliku crijepa u braon i boji crijepa
  • Pocinčani oluci
  • Pocinkovano-plastificirani oluci u braon i bijeloj boji