Tečna, UV stabilna jednokomponentna hidroizolacija od elastomernih smola i nanočestica najnovije generacije, koja garantuje potpunu vodootpornost i odlične mehaničke performanse.
Nije štetna za ljude i okolinu, nema otrovnih isparenja.

Nanosi se i kompatibilna je sa svim standardnim građevinskim podlogama ali ide i preko starog bitumena, starih limenih krovova, starih azbestnih krovova, preko postojeće keramike, starog drvenog podaščanja itd.

Otporna je na stagnirajuću vodu i alkale, izrazito lako se nanosi.